Yurtdışı Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi

ÖN KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

SON BAŞVURU TARİHİ | 22 EYLÜL 2023

YENİ DÖNEM DERS BAŞLANGICI: 23 EYLÜL 2023  

50 ÖĞRENCİ KAYDI YAPILDIĞINDA, SINAV MERKEZİ STUTTGART OLACAKTIR!

SÜREÇ

Yurtdışı Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde okumak için yapılması gereken adımlar.

sdrtyrth

01. ÖN HAZIRLIK

Kayıt bilgilendirmesindeki belge ve bilgileri yerine getirmeniz gerekiyor.

sdrtyrth

02. KAYIT

Sayfamızdaki KAYIT formunu doldurup Bölge merkezine ulaştırmanız gerekiyor.

sdrtyrth

03. İŞLEM

Kayıtlarınız kontrol edildikten sonra İBNİ SİNA ENSTİTÜSÜ ne iletiliyor.

sdrtyrth

04. BİLGİLENDİRME

İBNİ SİNA ENSTİTÜSÜ işlemleri bitirdikten sonra gerekli bilgileri sizinle direk paylaşıyor.

EN SON "ÖN KAYIT" TARİHİ

22

EYLÜL

2 0 2 3

Açık öğretim İmam-Hatip Lisesi’nin Amacı

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan Açık Öğretim İmam-Hatip Lisesi Programı için gelen yoğun talepler üzerine, İlköğretimi tamamlayan ancak:

- Ortaöğretime devam etmeyenler ile orta öğretimden ayrılanlara öğrenim görme fırsatı vermek,
- Ortaöğretim düzeyinde fırsat ve imkân eşitliği sağlamak,
- Toplumun eğitim seviyesinin yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak, meslek sahibi yapmak
- Öğrenciyi yükseköğretime hazırlamaktır.

Kimler Başvurabilir?

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine; sağlık durumu ve Okul/Kurum tarafından belirlenecek diğer şartları öğrenim görmek istediği meslek eğitimine uygun olanlardan;

 

1. İlköğretim okulu/ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olanlar,
2. Ortaöğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar (tasdikname alanlar),
3. Ortaöğretim düzeyindeki okullardan mezun olanlar (lise diplomalı),
4. Denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini taşıması durumunda, yurt dışında öğrenim görmüş olanlar başvurabilirler.

Öğretim Sistemi

Açık Öğretim İmam-Hatip Lisesi’nde kredili sistem uygulanır. Program ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı (yani yüz yüze eğitim programı) ise birbirinden bağımsız dönemlerden oluşur.

Öğrenciler, yapılan sınavlarda başardıkları derslerin kredilerini kaza-nırlar. Yüz yüze eğitim olarak gördükleri derslerin notları da kendilerine kredi olarak döner. Kayıt esnasında verilen kullanıcı adı ve şifre ile her öğrenci, web tabanlı sisteme girerek tüm iş ve işlemleri buradan takip edebilir.

Sınavlar

Sınavlar yılda 3 defa, 18 yaşından gün almamışlar için 2 defa, organize edilmektedir. Sınav tarihleri eğitim yılının başında yayımlanan iş takviminde belirtilir. Bu tarihler olağan dışı bir durum olmaz ise değişmez.

Sınavlar soruları, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kuryeler tarafından getirilmektedir. Sınavlar Türkiye saatine göre başlatılır ve sonuçlanır. Her dönem toplam 3 oturumdan oluşmakta ve her oturum 180 dakika sürmektedir.

Sınav Şekli:
- Her dersten 20 soru sorulmaktadır.
- Her soru 4 seçeneklidir.
- Her doğru cevabın değeri 5 puandır.
- Sınavda başarılı olabilmek için, 20 sorudan en az 9 soruya doğru cevap vererek 100 üzerinden 45 puan almak gerekmektedir.

Mezuniyet Şartları

Açık Öğretim İmam-Hatip Lisesi’nden mezun olabilmek için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekir :

- Toplam 212 krediye ulaşmak,

- Bütün ortak ve alan dersleri geçmek,

- 4 dönem yüz yüze eğitim derslerine katılmak ve başarı ile tamamlamak.

Yüz Yüze Eğitim Programı

Açık Öğretim İmam-Hatip Lisesi, mesleki bir alan olduğu için; bazı alan derslerini yüz yüze ders alarak takip etmek zorunludur.

Bu dersler Kur’ân-ı Kerîm, Arapça ve Hitabet’tir.

Mezuniyet şartları arasında, 4 dönem zorunlu yüz yüze eğitim programını takip etmek şartı vardır. Her eğitim yılında, 2 yüz yüze eğitim dönemi bulunmaktadır. Fakat kayıtta getirilen belgeye göre farklılıklar söz konusu olabilmektedir.

Diploma ve Denkliği

Açık Öğretim Yurtdışı İmam-Hatip Lisesi Programı’na devam ederek mezuniyet için gerekli tüm şartları yerine getirenlere, Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Lisesi Diploması verilmektedir.

Bu diploma, Türkiye’de örgün eğitim verilen liselerden alınan diplomalarla eşdeğerdedir. Bu eşdeğerlilik hukuken de güvence altına alınmıştır.

Diplomaların yurtdışında geçerliliği, yaşanılan ülkelerin yerel mevzuatıyla ilgilidir.

BELGELER

Daha fazla biligi için aşağıdaki belgeleri indirebilirsiniz!

1

KAYIT BİLGİLENDİRMESİ

2

KAYIT FORMU

2

AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP PROGRAMI AFİŞİ